Inschrijfgeld

Met ingang van maart 2021 is het de bedoeling dat het startgeld vooraf wordt overgemaakt.

 

Het rekening nummer is:

NL35 INGB 0007 7431 91

t.n.v. Societeit Rijvereniging de Vennen.

Graag onder vermelding van de naam van de deelnemer, (het woord) startgeld en de startdatum.

  

Met ingang van 1 mei 2021 bedraagt het inschrijfgeld voor de wedstrijden:

 

Bij de paarden B t/m ZZ licht € 12,50 per proef,

leden van De Vennen krijgen € 1,00 korting per proef

 

Bij de pony's klasse B t/m Z2 klassen € 10,00 per proef.

ponyleden van De Vennen krijgen een korting van € 1,00 per proef

 

 

 

Bij afmelding ná de sluitingsdatum (zoals vermeld op het vraagprogramma) blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd, conform het Algemeen Wedstrijdreglement (art. 43) van de KNHS. Vanaf 1 april 2009 wordt, conform het vraagprogramma, bij niet betalen of bij betalen ná de wedstrijddag een opslag doorberekend van €2,50 per paard- en/of ponycombinatie.